InkoopvoorwaardenMagic Hands BV is aangesloten bij de Brancheorganisatie ICTWaarborg

Klanten van bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven mogen er van uitgaan dat zij goed en deskundig worden geholpen en dat het bedrijf waarmee ze zaken doen aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Om de kwaliteit van de ruim 1.300 ICTWaarborg-deelnemers nog beter te kunnen garanderen, is er een certificeringsprocedure. Hierbij wordt gecontroleerd, onder andere aan de hand van de website van de deelnemer, of ook daadwerkelijk wordt voldaan aan wettelijke vereisten en de gedragsregels van ICTWaarborg. Het initiatief voor certificering ligt bij de deelnemer. Deze kiest er zelf voor of hij wil worden gecertificeerd of niet.

Gedurende de beoordelingsperiode is het bedrijf aspirant-deelnemer. Pas nadat de certificering een feit is, is het bedrijf volwaardig deelnemer, hetgeen inhoudt dat klanten vanaf die tijd een beroep kunnen doen op de zekerheden die ICTWaarborg biedt.

Aan het bedrijf wordt een certificaat uitgereikt dat een jaar geldig is. De certificering geldt voor de kenmerkende ICT-activiteiten die horen bij de branche(s) waarbij het bedrijf is aangesloten. Ter verduidelijking: een deelnemer kan dus wel zijn ingeschreven bij drie branches, maar gecertificeerd zijn voor twee branches en één (nog) niet. In dat geval mag hij op zijn website nog niet het gecertificeerd-logo tonen, want dit zou de bezoekers van de website een misleidende indruk geven. Pas als het bedrijf in alle branches waarvan het lid is voldoet aan de certificeringseisen, is het toegestaan het gecertificeerd-logo te tonen. Tot die tijd mag de deelnemer op zijn website wel apart vermelden voor welke branches hij wel is gecertificeerd. Om het kwaliteitspijl zo hoog mogelijk te houden wordt de certificeringsprocedure jaarlijks doorlopen en wordt ook jaarlijks een nieuw certificaat verstrekt. Tijdens de certificeringsscan komen - afhankelijk de activiteiten van het betreffende bedrijf - o.a. de volgende aspecten aan bod:

Inkoop voorwaarden Magic Hands BV
Direct contact? Bel (+31) (0)30 85 00 410